• Service Name

    İşlerin geleneksel yöntemlerle ele alınması ile proje yönetim metodolojileri kullanılması arasındaki farkları, bu sistemin firmaya sağlayacağı kazançları, büyüme hızını, hatasız iş yapılmasını, gereksiz iş tekrarlarını, kontrollü ve her aşamasında ölçülebilir bilgi akışını, kişiye değil sisteme bağlı işleyişi göstermek ve firmayı olabildiğince hızlı bu yapıya geçirecek danışmanlık hizmetlerini vermeyi hedeflemektedir.

    Proje bazlı çalışma prensibinin kurum kültürüne yerleştirilmesi, getireceği avantajların üst yönetime gösterilerek kabul edilmesinin sağlanması, projelerle yönetimin benimsenmesine destek verilmesi, organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması ve bu yönde sürekli devam eden eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda oluşturulan değişik ölçeklerde danışmanlık ve eğitim paketleri firmaların hedef ve beklentilerini karşılayacak şekilde sunulmaktadır.

    İletişim