• Service Name

  Kuşkusuz, hiç bir ERP Uygulaması, çalışan eğitimleri olmadan başarılı olamaz. ERP uygulamaları, çalışanların çalışma biçimlerine önemli değişiklikler getirir.Bu değişikliklerin doğru ve etkin uygulanması, etkin kurgulanmış ve verilmiş, iyi alınmış eğitimlere bağlıdır.

  Imaconsult olarak, ERP uygulamalarının başarısında eğitimin önemini bilerek, aşağıdaki yaklaşımlar doğrultusunda deneyimli danışmanlarımızla sizlere etkin eğitim hizmetleri sunuyoruz. ERP eğitim hizmetlerimizde yaklaşımlarımız: Tek tek işlemlere değil, İş Süreçlerine Odaklanmak. Bir işi yapmak, sistemde bir işlemi tamamlamaktan daha fazlasını içerir. Verdiğimiz eğitimlerde, çalışanların günlük işlerini nasıl yürüttükleri bilgisinden hareketle eğitimi veriririz, tek bir işlemi nasıl girecekleri ile değil.
  Yeni iş süreçlerini, mevcut ortamla ilişkilendirmek. Yeni sistemde nasıl olsa değişecek diyerek eski iş süreçlerini bir kenara atmak cezbedici ancak çalışanlar, eski iş yapış biçimleriylee ilişki kurduklarında daha iyi anlarlar. O nedenle yeni iş süreçlerini eski süreçlerle karşılaştırarak eğitimi vermek, yeni süreçlerin oturmasında daha yararlı olacaktır.
  Ayrıca mevcut süreçlerle ilişkilendirmek, çalışanları etkileyen önemli değişikliklerin altını çizmek anlamında da etkili olacaktır.
  Değişik ERP Eğitim araçları sunmak. Farklı insanlar farklı şekilde öğrenirler ve anlayışı ve davranışları değiştirmek çoğunlukla tekrarlar ve farklı araçlar gerektirir. Bu bilgiden haraketle eğitimlerimizde kullanıcı rehberleri, web tabanlı anlatımlar, uygulamalı eğitimler ve diğer etkin öğrenme araçları kullanarak eğitimlerimizin verimli olmasını sağlarız ve bu şekilde değişiklikler de daha iyi algılanarak güvenle uygulanabilir.
  ERP Eğitimlerine yeterli zamanı ayırmak. ERP uygulaması, firmanızın en kapsamlı IT projesi olabilir ve bazen bu bunaltıcı olabilir. Ancak her ne kadar etkili bir uygulamanın en önemli parçası etkili eğitim olsa da birçok firma, proje zaman kısıtından da hareketle eğitim sürecini hızlı geçerler. Çalışanların, son kullanıcı eğitimi sonrasında da değişik tipte öğrenme sürecine devam edecek zamanları olması gerekir. Örneğin bir test ortamında süreç simülasyonu yapmak gibi. Bu nedenle eğitim süreci için canlıya geçiş öncesi yeterli zamanı ayırmak gerekir.
  Şirketinizdeki anahtar kullanıcı olan uzmanları eğiterek, bu uzmanların şirket son kullanıcılarına eğitimi ve sonrasında desteği verebilmelerini sağlamak. Bir projede projenin ilk safhalarında çekirdek proje takımının profesyonel eğitimciler tarafından eğitilmesi en etkili yoldur. Ancak son kullanıcı eğitimlerinişirketinizdeki süper kullanıcıların veya konularında anahtar kullanıcı olan uzmanların vermesi çok önemlidir.
  Bu şekildeki şirket içi kaynaklar, dış danışman kaynağından şirketin iş süreçleri konusunda çok daha fazla bilgi sahibidirler ve değişiklikleri çalışanlarına anlatmak konusunda daha etkin olacaklardır. Ayrıca bu iç eğitmenler, canlıya geçiş ve sonrasında işlevsel destek de verebileceklerdir.
  Eğitimi, daha kapsamlı organizasyon değişim yönetimi aktiviteleri ile güçlendirmek. Son kullanıcı eğitimleri öncesi çalışanların, değişim, hedeflenen departmansal iletişimler, iyi tanımlanmış roller ve sorumluluklarla ilgili olarak bilgilendirilmeleri, son kullanıcı eğitimlerinin verimliliğine katkı sağlayacaktır.


  İletişim