• Service Name

  Her ne sektörde yer alırlarsa alsınlar tüm işletmelerin temel hedefleri müşterilerine ”kaliteli ürün ve hizmet sunmak” olarak özetlenebilir. Bu hedefin arka planında ise işletmelerin iş süreçlerinin sağlıklı ve verimli yürütülmesi için verilen çabalar vardır.
  Kurumsal kaynak planlaması yazılımlarının en önemli özelliği şirket içi entegrasyonu sağlamak olduğu için, şirketini süreç bazlı yönetime geçirmek isteyen yönetimlerin amacı haline gelmişlerdir.
  Amaç; süreç bazlı yönetim, hızlı ve doğru bilgi aktarımı ve sonucunda doğru yönetsel raporlara ulaşabilmek ise öncelikle yapılması gereken, süreçleri iyileştirmektir. İş süreçlerinin olduğu gibi algılanması ve sisteme geçirilmesi birçok projede kaliteyi düşürebilir.
  ImaConsult, geniş sektör deneyimi ile müşterilerinin iş ve süreç analizlerini yaparak; katma değer sağlayan, tanımlanabilir ve ölçülebilir iyileştirmeler sunar. Müşterilerinin iş süreçlerine odaklanarak ihtiyaç analizini takiben işletmelerdeki her bir çalışan, birim ve sürecin katma değer yaratmasını amaçlar.
  ImaConsult, performans hedeflerinin belirlenmesi; bu doğrultuda gerekli iyileştirmelerin ve otomasyonun hayata geçirilmesi; iş süreçlerine ölçülebilir hedefler kazandırılması; verimliliği artırırken maliyetlerin azaltılması; iş akışlarına uygulanabilir kurallar getirilmesi; tüm süreçlerin basitleştirilmesi; yürütme, yönetim ve denetim adımlarının işlevlerini yerine getirmesi gibi faydalar sağlar.

  İletişim